Sie sind hier: Home » ANBI/Nederlands » Beleidsplan/inleiding

Beleidsplan/financieel overzicht

Inleiding

De stichting Shelterexpert.org heeft tot doel het algemaan belang dienen door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap.

Termijn van het beleidsplan

Dit beleidsplan is bedoeld voor de periode 2021 tot 2024

Missie-Visie

Door het doen van weteschappelijk onderzoek, monitoring en participeren aan innovatieve projecten en het publiceren van wetenschappelijke artikelen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van onderdak en gezondheid van de mens.

Doelstelling

Het toegankelijk maken en toepassen van wetenschappelijk onderzoek in het gebied van huisvesting en gezondheid.

Een gezond en betaalbare onderdak voor iedereen als basis van een gezonede samenleving na een rapm is enkel te realiseren als er een goede basis structuur en de technische kennis aanwezig is.

Het doel is een gezonde onderkomen voor alle lijftijden en alle lagen van de samenleving te kunnen realiseren.

Duurzaamheid van de woon units in de hele keten van productie van de toegepaste materialen en onderdelen tot demontage en recycling samen met de maatschappelijke impact zijn spierpunten van het onderzoek.

Strategie

Om de doelstelling van de stichting te bereiken is veel kennis en onderzoek nodig.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door het uitvoeren van wetenschqappelijk onderzoek / bestuderen van bestaand onderzoek en het toegankelijk maken van het onderzoek voor toepassen voor het algemeen belang door het realiseren van projecten en samenwerken met partijen.

Huidige situatie

De stichting heeft tot nu toe een aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en het ontwikkelen van een prototype betaalbare woning versie 0.0/ 1.0 en 2.0 geobserveerd en geevalueerd.

De verzamelde data zijn gedeeltelijk gepubliceerd.

Aan de hand van de verzamelde data en het onderzoek is er een prototype Decision Support systeem in samenwerking met de studenten van Hoogschool Rotterdam ontwikkeld en getest. De resultaten zijn in wetenschappelijke papers (te vinden op Research Gate) gepubliceerd.

Ook is er recent een initiatief voor het huisvesting van de te vroeg geboren babies gestart.