Sie sind hier: Home » ANBI/Nederlands » Financieel Rapport

Financieel Rapport

Financieel Rapport

Er zijn behalve kleine uitgaves voor wetenschappelijke publicaties en bankkosten geen benoemingswaardig mutaties plaats gevonden.
Kort na de oprichting is een donatie van €2.495 door de stichting ontvangen.
Momenteel is het saldo €1440.

Het werven van gelden

De stichting is afhankelijk van donaties.

Belonings beleid

Het bestuur werkt zonder beloning en tegen vergoeding van onkosten.
De stichting tracht om de medewerkers indien mogelijk een passend salaris aan te bieden.

Werknemers

De stichting werkt zo veel mogelijk met vrijwillgers en vergoed indien nodig de onkosten.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen wordt door de penningmeester aan de noodzakelijke zaken voor het voortbestaan van de stichting zoals bank kosten besteed.

Balans en de staat van baten en lasten Shelterexpert.org -2019

Balans