You are here: ANBI_Nederland
Back to: Home page
Forward to: Financieel rapport Beleidsplan Uitgevoerde activiteiten Beloningsbeleid Comite van aanbeveling
General:

Find what:

ANBI_Nederlands

Doelstelling:
Het optimaliseren van shelterhulp na een ramp.

Fiscaal nummer
821587365B01

Bestuurssamenstelling

Mahasti Tafahomi voorzitter
Lyla Kok secretaris
Jasmijn Kok Penningmeester